Blogger Templates

Monday, December 9, 2013

Hikmah, Mauizatul alhasanah dan Mujadalah billati hiya ahsan


Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.
An-Nahl, ayat 125
1.        Hikmah
Berdakwah dengan cara hikmah kebijaksanaan.
Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : “ Berbicaralah kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka masing-masing” (riwayat Muslim)
Semasa proses menyampaikan dakwah atau ilmu, ia memerlukan keadah-kaedah tertentu kerana jika ia disampaikan dengan cara sambil lewa atau tidak berhikmah, pengajaran atau dakwah guru itu tidak akan sampai atau tidak memberi kesan. Contohnya, apabila menegur kesalahan murid, gunakan cara yang berhikmah dengan tidak mengaibkan atau menyebut nama murid yang bersalah dihadapan murid lain. Bersabar dan fikirkan kaedah yang terbaik bagi menangani murid yang bermasalah. Rasulullah SAW berpesan, “Sesiapa yang menutup aib manusia lain di dunia, nescaya Allah akan menutup aibnya pada hari akhirat.” 

2.                  Mauizah alhasanah
Berdakwah melalui nasihat  dan pengajaran yang baik 
Perkataan mauizah al-hasanah membawa maksud sebagai jalan untuk menyampaikan dakwah dan uslub berdakwah bertujuan untuk mendekati bukan menjauhkan, memudahkan bukan menyusahkan, mengasihi dan bukan menakutkan. Menurut Imam al-Ghazali,  mauizah al-hasanaha adalah beberapa pengajaran dan nasihat yang berdasarkan kepada apa yang terkandung dalam al-Quran  dan aspek perkhabaran yang mengembirakan dan ancaman yang menakutkan kemudian disertai dengan kesabaran dan keikhlasan dalam nasihat yang diberikan.

3.             Mujadalah billati hiya ahsan
Berdakwah melalui berbahas  dengan cara yang baik
Al-mujadalah bermaksud perbincangan dan perbahasan dengan mengemukakan hujah dan dalil yang dapat menerangkan sesuatu maksud yang tidak jelas. Menurut imam al-Ghazali, al-mujadalah adalah perdebatan yang berlaku antara pendakwah dengan orang yang didakwah hendaklah dilakukan dengan  cara berhati-hati dan berlemah lembut hingga membangkitkan kesedaran kepada hati, pengajaran pada jiwa dan kejernihan pada akal. Matlamat  al-mujadalah adalah untuk membuka pemikiran  mad’u serta menghilangkan kekeliruan dan menjelaskan kebenaran.

No comments:

Post a Comment