Blogger Templates

Monday, December 9, 2013

Imam Al Ghazali berkata


Imam Al Ghazali berkata

Pelajarilah ilmu. 
 Mempelajarinya kerana Allah S.W.T adalah taqwa.  
Menuntut ilmu adalah ibadah.  
Mengulanginya adalah tasbih. 
 Membahaskanya adalah jihad.  
Mengajar orang yang tidak tahu itu sedekah. 
 Memberitahu kepada keluarga adalah usaha mendekatkan diri kepada Tuhan. 
 Ilmu itu teman waktu sedirian dan kawan waktu kesepian, penunjuk jalan kepada agama, penasihat yang sabar waktu suka dan duka. 
 Seorang menteri di tengah-tengah teman sejawat, seorang keluarga di tengah-tengah keterasingan dan sinar jalan ke syurga.  
Dengan ilmu beberapa kaum diangkat darjatnya oleh Allah S.W.T, lalu dijadikan mereka pemimpin, ketua  dan penunjuk pada jalan kebaikan.  
Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan. 
 Malaikat menaungi penuntut ilmu dengan sayapnya.  
Seluruh makhluk sama ada yang basah dan kering meminta ampun bagi dosa mereka (ilmuwan), hatta ia haiwan di laut, binatang buas dan binatang jinak di darat, termasuk langit dan bintang-bintangnya.

No comments:

Post a Comment